Dirigeren

De grote kracht van Richard ligt in het scholen van ensembles en orkesten. Zijn onconventionele wijze van communiceren en woordkeuzes verrast een ieder die voor het eerst met hem samenwerkt. Geen “interessant geklets” maar recht door zee aanwijzingen en opmerkelijke gelijkenissen uit de dagelijkse wereld. No nonsense is zijn motto en zijn kracht.

U herkent het wel . . . Een doorsnee repetitie met een amateurorkest. De ‘dirigent’ roept meestal: “U moet wel kijken”, “U hoort toch zelf wel dat die noot niet in het akkoord past”, “Fluiten, pas op bij maat 124, het is daar erg onzuiver”, “Het concert is morgen, op deze manier heb ik er maar weinig vertrouwen in”.

Als muzikant kun je vaak maar weinig met deze opmerkingen. De ‘dirigent’ roept het wel, maar geeft daarna vaak geen verdere uitleg. Daar zit je dan. Geen idee of je op je fluit te hoog of te laag was, geen idee of je die noot binnen dat akkoord nou echt verkeerd speelde, verkeerd intoneerde, of omdat jou noot wel goed was maar dat de ontstemming ontstond omdat je buurman niet de juiste toon wist te raken . . . . En ja, dat een generale repetitie voor een concert niet goed verloopt horen we allemaal wel. De opmerking dat de dirigent geen vertrouwen meer heeft versterkt de motivatie en “lust” in het geven van een mooi concert dan ook niet echt.

Richard doet het anders. Nou ja . . . ook hem zul je een aantal dingen horen roepen die je hier boven gelezen hebt. Behalve over de vertrouwenskwestie dan . . . Stemmingsproblemen los je op door die noten en die instrumentgroep er even “uit te pakken” en er aandacht aan te besteden. Intonatieproblemen in vreemde akkoorden dito. Amateurs zijn geen muzikanten met een brede theoretische en harmonische kennis. Het is juist dan leuk om daar iets over te vertellen en kleine “akkoorden experimenten” te doen, die los staan van het uit te voeren werk.

Motivatie en stimulatie wordt ook versterkt door iets te vertellen over het uit te voeren werk. Waar gaat dat stuk over en hoe komt dat in de diverse passages tot uiting? Wie schreef het stuk? Wat was / is het leven van die componist en wat voor instrument bespeelt deze componist zelf? Het draagt allemaal bij aan een veel grotere motivatie en interesse bij de uitvoerende muzikanten. Richard is meester in beeldspraak en verbeelding en weet zijn muzikanten te enthousiasmeren tot zelfstudie en tot een goede uitvoering.

Op dit moment is Richard de vaste dirigent en arrangeur van het Amstel Blazers Collectief.

Wilt u met uw vereniging eens een inspirerende proefdirectie onder leiding van Richard Wortel? Vul dan het formulier op de contactpagina in.